Reply To: Hva spiller du NÅ?

Home Forums Norsk Hva spiller du NÅ? Reply To: Hva spiller du NÅ?

#2166

Ja, det er en flott kvartett — men usedvanlig lang på over 40 minutter. Vet faktisk ikke hvem som spiller, da jeg kun har en digital kopi og ingen liner notes. Men det må sikkert stå et sted.

Kilars musikk er ‘fetteren’ til DRACULA i stil, egentlig. Ikke fullt så storslått, men de samme kvasi-minimalistiske, lidende strukturene.