polter

Celluloid Tunes # 45½: TV Tunes # 1

TV-serier og TV-musikk er av en høyere kvalitet enn noensinne, og vi tar konsekvensen av det. Vi lanserer derfor en ny spalte her på Celluloid Tunes — TV Tunes! I denne premiere-episoden tar vi for oss noen av høydepunktene de siste par årene. Lignende “nyhetsepisoder” kommer i tiden fremover, i tillegg til mer retrospektive spesialepisoder.

Hvis det er en spesiell serie eller et spesielt tema du ønsker dekket i denne spalten, send meg gjerne en melding på tjhaga@celluloidtunes.no. Kom også gjerne med egne anbefalinger.

Views: 120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *