logo - big black 2

Velkommen til “nye” Celluloid Tunes!

Celluloid Tunes fyller 5 år i år, og i den forbindelse synes vi det var på tide å gjøre noen grep; noen forbedringer som dytter oss nærmere det lenge etterlengtede potensialet. Ønsket er ikke lenger bare å være den eneste webcasten om filmmusikk i Norge, men også en fullblods filmmusikk-side og et mer aktivt forum for filmmusikk-formidling her i landet.

Hva innebærer det?

  • Som du ser, har vi et splitternytt, delikat design – kredittert tyske Malte Müller. Dette er nå en dynamisk side som skal se like bra ut, enten du sitter på PC, nettbrett eller mobiltelefon. Kategorier og materiale på norsk og engelsk skal nå være mer oversiktlig og tilgjengelig.
  • Vi har nå et eget diskusjonsforum (både på norsk og engelsk). Jeg håper du tar deg bryderiet med å kommentere eller diskutere filmmusikk-relaterte temaer der. Et interaktivt filmmusikk-forum har lenge vært et ønske.
  • I forkant av relanseringen, presenterte vi nylig en teaser med vårt nye, spesialkomponerte åpningstema – skrevet av Eirik Myhr. En herlig, liten potpurri av et par kjente filmmusikk-lydbilder. Den har sin offisielle premiere i episode 55.
  • Vi skal selvsagt fortsette å levere webcaster av høy kvalitet, forhåpentligvis med større hyppighet enn det som har vært tilfelle det siste året. Og ikke minst med mange spennende gjester av nasjonal og internasjonal størrelse.

Vi håper du liker det nye formatet, og ser frem til fruktbare interaksjoner med lyttere og lesere. Og at du kanskje kan være med å spre siden til venner og kjente. Det hadde vi satt umåtelig pris på.

Med vennlig hilsen,

Malte, Nils, Sigbjørn og Thor Joachim

***

Celluloid Tunes turns 5 this year, and so we felt it was time to do some renovation; some improvements that push us towards our desired potential. We no longer wish to limit ourselves to being the only film music webcast in Norway, we also want a fullfledged site and a more active forum for film music communication.

What does this entail?

  • A brand new design by Malte Müller. This is now a dynamic site that should look good, whether you’re at a computer, tablet or smartphone. Categories and material in Norwegian and English should now be easier to see and access.
  • We also launch an article section, which consists of soundtrack reviews, concert reports and movie reviews. As of now only in Norwegian, but we aim to have English material eventually. For this purpose, we’ve recruited two Norwegian film music experts – Sigbjørn Vindenes Egge and Nils Jacob Holt Hanssen.
  • We have our own discussion forum (both in Norwegian and English). I hope you log in and partake in any film music-related discussions.
  • Right before the relaunch, we introduced a teaser with our brand new, specially composed opening theme – written by Eirik Myhr. A lovely potpurri of famous film music sounds that premieres in episode 55.
  • We will continue to publish webcasts of high quality, hopefully more frequently than we’ve done in the last year. Including many interesting guests and interviewees.

We hope you like the new format, and look forward to fruitful interaction with our listeners and readers. And we hope you will share this page in your social media so we can reach a larger audience; that would be immensely appreciated.

Sincerely,

Malte, Nils, Sigbjørn and Thor Joachim

Views: 230

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *